Dodavatel stavebních materiálů pro krby a kamna - www.silaterm.cz 

 

Materiály se nejčastěji rozdělují dle jejich funkce do dvou základních skupin na akumulační a izolační.  Koncepce použití daného druhu materiálu musí odpovídat situaci u klienta. Ta by se měla vyhodnotit na základě potřeb , zejména dle poměrů rozložení vytápěných prostor atd.

Rozhodně se již v současné době nedoporučují běžné stavební materiály jako je Ytong a jiné. Tyto materiály se mohou používat pouze omezeně k danému tepelnému zatížení krbu což může vyhodnotit pouze konstruktér v oboru. Rovněž se dnes již nedoporučují různé vláknité izolace umístěné do prostoru hlavní teplovzdušné ventilační komory krbu. Doporučujeme  tedy vyvarovat se různých zdánlivě cenově výhodných nabídek aby jste se v budoucnu vyhnuli případným problémům s kvalitou a funkčností krbu nebo problémům již při kolaudaci objektu.

.................

stavebně izolační - calciumsilcaty

akumulační - keramické kamenivo